โพลียูรีเทน อีลาสตอมเมอร์

 

6

Poly Urethane Elastomer คือผลิตภัณฑ์ โพลียูรีเทน อิลาสตอมเมอร์ ที่ ได้รับความไว้ วางใจจากลูกค้า ทั้งใน และ ต่างประเทศ จากประสบการณ์ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โพลียูลีเทน มากว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้ เรามีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ และเลือกใช้น้ำยา ที่เหมาะสม กับงานของลูกค้า และคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพเท่านั้น เราสามารถผลิตได้ตามความ ต้องการ ของลูกค้า มีความแข็งให้เลือกตั้งแต่ 20 Shore A จนถึง 75 Shore D ได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000

PU-P.S. ทำจากโพลียูรีเทนจะมีความแข็งแรงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทยางหรือพลาสติกทั่วไป จึงมีความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติ ซึ่งทำให้ใช้งานได้ดีกว่า ไม้ เหล็ก ยาง หรือพลาสติกในงานหลายๆ ประเภทจึงทำให้ความต้องการใช้งานโพลียูรีเทนมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

poly2

1.มีความแข็งให้เลือกตั้งแต่แข็งเท่ากับกระดูก จนถึงอ่อนนิ่มเหมือนหนังสะติ๊ก
PU-P.S. สามารถผลิตให้มีความแข็งตั้งแต่ 10-15 Shore A ซึ่งใกล้เคียงกับยางลบจนถึง 70 Shore D ซึ่งมีความแข็ง มากกว่าลูกกอล์ฟ

2.มีความทนทานต่อการเสียดสี
ในบางงานที่จะต้องมีการเสียดสีสูง
PU-P.S. สามารถทนทานได้ดีกว่ายาง พลาสติก หรือเหล็กบางชนิด ในงานหลายๆประเภท PU-P.S. จะใช้วัตถุดิบที่น้อยกว่าวัสดุอื่นๆ และรวมถึงน้ำหนักที่เบากว่าอายุใช้งานที่นานกว่าและช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการซ่อมบำรุง

3.สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประเภทอื่น
PU-P.S. สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบที่ความแข็งเท่ากัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การรับน้ำหนักของลูกล้อ เป็นต้น

4.ทนทานต่อแรงกระแทกสูง
พลาสติกส่วนใหญ่เมื่อมีความแข็งมากขึ้น มักจะมีความเปราะบางมากขึ้นตามไปด้วย แต่
PU-P.S. สามารถรักษาความยืดหยุ่น และความทนทาน แม้กระทั่งมีความแข็งที่สูงขึ้นซึ่งทำให้ PU-P.S. สามารถนำไปใช้ในงาน ที่ต้องทนต่อการกระแทกสูง

5. มีอัตราการคืนตัวสูง
ไม่จำเป็นต้องทำให้อ่อนนิ่มเพื่อให้มีอัตราการคืนตัวสูง
PU-P.S. ที่แข็งสามารถให้อัตราการคืนตัวได้สูงเช่นกัน สำหรับงานประเภท Shock Absorbing สามารถทำให้มีค่าการกระดอน ได้ต่ำถึง 10-25% และสำหรับงานที่มีความถี่สูงและต้องการอัตราการคืนตัวสูงสามารถทำให้ค่าการกระดอนสูงถึง 40-70%

6. เหมาะที่จะใช้กับงานที่มีการสบัดตัวสูง
ในสภาพการใช้งานที่มีการสะบัดตัวสูง
PU-P.S. สามารถทนทานต่อการแตกหักได้ดี และยังสามารถทำให้ชิ้นงานมีความบางมากกว่าวัสดุประเภทอื่นได้7. มีความยืดหยุ่นตัวดี ที่อุณหภูมิต่ำ

PU-P.S. สามารถทำให้มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี แม้จะใช้งานในที่อุณหภูมิต่ำ อีกทั้ง PU-P.S. ยังทนทานต่อการแปรผันอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี โดยไม่เกิดการแตกหัก

8. คงสภาพได้ดีแม้ใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 120 oC ( 248 oF )
ในสูตรพิเศษบางสูตร
PU-P.S. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 120 oC( 248 oF )แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 90 oC( 194 oF )

9. จะไม่บวม เมื่อใช้งานในน้ำ
PU-P.S. จะยังคงสภาพเดิมแม้จะถูกแช่อยู่ในน้ำอุ่น 50 oC( 122 oF ) เป็นเวลานาน ( ไม่แนะนำให้ใช้งานในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 oC( 158 oF ) อย่างต่อเนื่อง )โดยจะมีอัตราการบวม ที่น้อยถึง 0.3-1% โดยน้ำหนักถึงแม้จะมีการแช่อยู่ในน้ำอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุผลนี้ PU-P.S. จึงสามารถใช้งาน เป็นแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยน้ำได้ดี

10.เป็นฉนวนทางไฟฟ้า
PU-P.S. มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทางไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม

11. สามารถทนต่อการกัดทำลายของโอโซนและออกซิเจน
จากการทดลองที่มีปริมาณโอโซนถึง 3 ppm กว่า 500 ชั่วโมง พบว่า
PU-P.S. จะไม่ถูกกัดทำลาย แสดงให้เห็นว่า PU-P.S. สามารถนำไปใช้ในบริเวณที่มีปริมาณโอโซนสูง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยไม่เกิดการแตกหักหรือความแข็งที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด

12. ทนทานต่อน้ำมัน จารบี และสารเคมี
PU-P.S. สามารถทนทานต่อสารเคมีหรือน้ำมันได้มากกว่าพลาสติกหรือยางโดยทั่วไป ซึ่งควรที่จะมี การทดสอบก่อน เพื่อจะได้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

13.ทนทานต่อรังสี
PU-P.S. สามารถทนทานต่อรังสีแกมม่าได้อย่างดีเยี่ยม และยังสามารถคงสภาพการคืนตัว และความเหนียวได้เหมือนเดิม

14. สามารถทำให้ทนต่อเปลวไฟได้
PU-P.S. สามารถเติมสารทนเปลวไฟลงในสูตรผสมได้ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ไม่ไหม้ไฟ หรือไม่ทำให้ไฟลุกลามได้

15.ไม่สามารถทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้
PU-P.S. จะไม่สามาถทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้จึงทำให้สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงได้

16.สามารถขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องมือกลทั่วไป
PU-P.S. สามารถขึ้นรูปหลังจากออกมาจากแบบพิมพ์ได้ด้วยเครื่องมือกลทั่วไป เช่น เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เป็นต้น

17.สามารถทำให้มีแรงเสียดทานสูงและต่ำได้
PU-P.S. สามารถปรับปรุงสูตรผสมให้สามารถมีแรงเสียดทานสูงหรือต่ำได้ เพื่อจะสามารถนำไปใช้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป เช่น แรงเสียดทานสูง มักจะนำไปใช้ในตำแหน่งลูกกลิ้งขับ หรือลูกล้อขับ ส่วนแรงเสียดทานต่ำ มักจะนำไปใช้ในบู้ชเพลา เพื่อป้องกันไม่ให้เพลาสึกหรอง่าย เป็นต้น

18.สามารถหล่อติดไม้ เหล็ก และพลาสติกส่วนใหญ่
PU-P.S. สามารถหล่อติดได้เป็นอย่างดีกับไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หรือพลาสติกส่วนใหญ่ได้ หรือแม้กระทั่ง PU-P.S..ที่สำเร็จรูปแล้ว ก็ยังสามารถนำไปติดกับวัสดุอื่นได้เช่นกัน

19.ลดเสียงดังได้
สามารถปรับสูตรให้
PU-P.S. มีคุณสมบัติในการซับเสียง หรือกันสั่นสะเทือนได้ หรือทำให้ไม่มีการกระดอนได้

20. ต้นทุนค่าแบบพิมพ์ต่ำ
ต้นทุนในการผลิตแบบพิมพ์หล่อ
PU-P.S. โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีราคาสูงมากนัก เพราะเป็นแบบพิมพ์เปิดและสามารถเลือกใช้วัสดุทำแบบพิมพ์ได้หลากหลาย ทำให้การผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีจำนวนในการสั่งมาก


poly_2010_1